Tito Speaks. The United Slav Committee. London, 1944

Цариброд, 1906 г.

 

Забележка: Гр. Царибродъ // Vue de Tzaribrod; пощенска картичка, лице/гръб

Бесарабия, румънска карта, 1920 г.

Източник: Pelivan, I. G. Chronologie de la Bessarabie. Paris, 1920

Михов, Н. Принос към историята на търговията на Турция и България. VI френски, немски и английски автори. С., 1971

Благодарности към екипа на Дигиталния център SUDIGITAL към ИФ на СУ „Св. Климент Охридски“.


Разпространи съдържание