Впечатления на член на Бюджетната комисия при XXV-тото ОНС за отношението на населението на Крива Паланка, Куманово и Скопие към България, 1941 г.

 

Из писмо от член на Бюджетната комисия при Народното събрание до Андро Лулчев за впечатленията му от народностния облик, икономическото и стопанско положение на Македония и Тракия след обиколката му в тези райони, 9 септември 1941 г.

 

9/IX 1941

Частно

 

Многоуважаеми Господин Лулчев,

 

Спомен на Георги Башикаров за един епизод от общинските избори в България през 1924 г.

 

Източник: ЦДА, ф. 954, оп. 1, а.е. 1, л. 1

Постановление на Анкетната комисия при Министерството на войната с мнение за възбуждане на наказателно преследване срещу ген. Тодор Кантарджиев за издаване на заповеди за екзекутиране на руски военнопленници през Първата световна война. София, 28 юни 1919

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

18

С т. С о ф и я, 28 Ю н и й 1919 година.

 

 

Анкетната Комисия при Министерството на Войната, като разгледа събрания материал, относително обвиненията за вършене жестокости спрямо руските военнопленници през време на войната през 1916 година, намери.

Покана за публикация в списание „Анамнеза“

 

Покана за публикация в списание „Анамнеза“

 

Каним специалисти по история, етнология и археология да участват със свои статии и рецензии в новите броеве на списание „Анамнеза", които ще излязат през 2020 г.

Георги Бурнаски. ЖЕНИТЕ СРЕД ЕЛИТА НА ТУРСКАТА ОБЩНОСТ В БЪЛГАРИЯ: ПОДГОТОВКА ЗА И УЧАСТИЕ В ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЖИВОТ (1944 – 1984)

ЖЕНИТЕ СРЕД ЕЛИТА НА ТУРСКАТА ОБЩНОСТ В БЪЛГАРИЯ: ПОДГОТОВКА ЗА И УЧАСТИЕ В ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЖИВОТ (1944 – 1984)[1]


Разпространи съдържание