ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ, ОБРАЗОВАТЕЛНИ РЕСУРСИ

 

Приятели,

Положението беше сериозно. Ситуацията остава сложна. Но колелото на историята продължава да се върти. Или по-конкретно екипът на „Исторически портал“ и електронно списание „Анамнеза“ (http://www.anamnesis.info) се опитва да подпомогне подготовката на студентите в различните специалности на ИФ за лятната сесия. Ето защо успяхме да пренесем част от недостъпните доскоро ресурси на електронния портал и библиотека SUDigital. За срока на сесията и до пълното нормализиране на работата на библиотеките в рубриката РЕСУРСИ в подрубрика ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ, ОБРАЗОВАТЕЛНИ РЕСУРСИ екипът на списанието предоставя за свободен достъп част от основните заглавия за подготовка по различни дисциплини, преподавани в Историческия факултет на Софийски университет. Всеки ден ще има нови записи. Едновременно с това сме готови да попълним „колекциите” с още електронни ресурси ако ни бъдат изпратени. 

Пожелаваме на всички здраве и добро настроение.