Участието на България в Първата световна война 1915-1918 година: Библиография (Състав. Румяна Харизанова и др.). С., 1994

SUDGTL-BOOK-2014-325
Участието на България в Първата световна война 1915-1918 година: Библиография (Състав. Румяна Харизанова и др.)

1994
Изд. на Министерството на отбраната „Св. Георги Победоносец” София

Описание: Файлът съдържа библиографията „Участието на България в Първата световна война 1915-1918 година”. Формат на файла - PDF. Размер на файла – 5,77 МВ.
Език: bul Страници: 464
Ключови думи: История ; България ; ХХ в. ; 1915 г. ; 1916 г. ; 1917 г. ; 1918 г. ; 1919 г. ; Първа световна война ; Изворознание ; Историография ; Македония ; българи ; библиография ; война ; военни ; законодателство ; право ; Румъния ; Ньойски договор
Бележки: Съдържание: Предговор, стр. 3; Класификационна схема, стр. 7; І. Библиографии. Изворознание. Историография, стр. 9; ІІ. Общи съчинения, стр. 30; ІІІ. Подготовка, цели и задачи на войната, стр. 68; ІV. Социално-икономическата политика по време на войната, стр. 141; V. Военно законодателство, стр. 153; VІ. Военни действия за освобождаването на Македония 1915-1916 година, стр. 156; VІІ. Военни действия срещу Румъния през 1916 година, стр. 210; VІІІ. Военни действия през 1917 година, стр. 253; ІХ. Военни действия през 1918 година, стр. 279; Х. България от Солунското примирие до Ньойския договор 1919 година, стр. 336; ХІ. Развитие на българското военно изкуство през войната, стр. 374; ХІІ. Участие на видовете въоръжени сили и родовете войски във войната, стр. 380; ХІІІ. Видни военни дейци и герои във войната, стр. 400; ХІV. Признателна България, стр. 410; ХV. Графика, стр. 412; Показалец на личните имена, колективни автори и заглавията на анонимните произведения, стр. 414; Списък на прегледаните списания, поредични издания и вестници, стр. 456; Съкращения, стр. 459.
Бележки: Библиотека на ИФ, сиг. РІІ 650