Качени са 7 нови записа в Раздел „История на Българското възраждане (ХVIII– ХIХ в.)“