Цончев, П. Из стопанското минало на Габрово: Монографични изследвания. Габрово, 1996

SUDGTL-BOOK-2014-014
Из стопанското минало на Габрово: Монографични изследвания
Петър Цончев

1996
ИК „Колонел” - Габрово Габрово

Описание: Файлът съдържа книгата на Петър Цончев „Из стопанското минало на Габрово. Монографични изследвания”, чието първо издание е през 1929 г. Формат на файла - PDF. Размер на файла – 9,70 МВ.
Език: bul Страници: 674
Ключови думи: История ; България ; Възраждане ; Габрово ; общество ; българи ; култура ; Габровско ; село ; град ; администрация ; селище ; ХVІІІ в. ; ХІХ в. ; ХХ в. ; Освобождение ; стопанство ; икономика ; селско стопанство ; занаяти ; индустрия ; изкуство ; абаджийство ; терзийство ; панталонджийство ; кожухарство ; кожарство ; обущарство ; самарджийство ; дърводелство ; железарство ; куюмджийство ; казанджийство ; грънчарство ; мутафчийство ; басмаджийство ; халачество ; гайтанджийство ; тепавичарство ; копринарство ; бояджийство ; сапунджийство ; джелепчийство ; касапство ; хлебарство ; кафеджийство ; шекерджийство ; търговия ; кредит ; пътища ; кърджийство ; фабрики ; текстил ; промишленост ; работници ; личности ; Хаджи Христо Рачков ; Иван Калпазанов ; краезнание ; Нова българска история
Бележки: Книгата съдържа сведения за стопанския живот в Габрово и Габровско от кр. на ХVІІІ в. до нач. на ХХ в. Съдържание: Предговор, стр. 3; Библиография, стр. 11; Общи бележки за Габрово и Габровско, стр. 17; Стопански форми на дейност, стр. 30; Селско стопанство, стр. 31; Чужбинарство, стр. 36; Домашна индустрия, стр. 43; Занаяти, стр. 76; Търговия, стр. 383; Габровските текстилни фабрики в началото на ХХ век, стр. 517; Биографични скици, стр. 596; Указател на техническите думи, стр. 627; Приложение, таблици, стр. 637.
Бележки: Университетска библиотека ''Св. Климент Охридски'', сиг. IIБН145176