Цончев, П. Из общественото и културно минало на Габрово: Исторически приноси. Габрово, 1996

SUDGTL-BOOK-2014-013
Из общественото и културно минало на Габрово: Исторически приноси
Петър Цончев

1996
ИК „Колонел” - Габрово Габрово

Описание: Файлът съдържа книгата на Петър Цончев „Из общественото и културно минало на Габрово. Исторически приноси”, чието първо издание е през 1934 г. Формат на файла - PDF. Размер на файла – 13,1 МВ.
Език: bul Страници: 802
Ключови думи: История ; България ; Възраждане ; Габрово ; общество ; българи ; култура ; Габровско ; география ; демография ; климат ; население ; Етнография ; Етнология ; село ; град ; обичаи ; облекло ; бит ; храна ; администрация ; селище ; ХVІІІ в. ; ХІХ в. ; Освобождение ; Църква ; манастири ; свещенослужители ; поклонничество ; църковни борби ; учебно дело ; Габровско училище ; просвета ; Васил Априлов ; Априлска гимназия ; училища ; учители ; читалища ; дружество ; културно-просветни дружества ; право ; съдебна система ; данъци ; медицина ; хигиена ; речник ; габровци ; личности ; революционери ; общественици ; Дамаскин Габровски ; Лазар Български ; Онуфрий Габровски ; Йеросхимонах Спиридон ; Йосиф Соколски ; Николай Палаузов ; Никола Василиади ; Радион Умников ; Тота Венкова ; Цвятко Самарджиев ; Неофит Соколски ; Тодор Бурмов ; Илия Христович ; Сава Сирманов ; Зиновия Константинова ; Райчо Каролев ; Иван Гюзелев ; Никола Саранов ; Христо Цокев ; Иван поп Христов ; Коста Евтимов ; Йонко Балкански ; Райчо Христов ; Димитър Димитрото ; Никола Войновски ; Цанко Дюстабанов ; Тотю Досев ; Васил Рашеев ; Иван Златин ; Илия Видинлиев ; краезнание ; Нова българска история
Бележки: Книгата съдържа сведения за обществения и културен живот в Габрово и Габровско от кр. на ХVІІІ в. до ХІХ в. Съдържание: Предговор, стр. V; Съдържание, стр. VІІ; Общо описание на Габрово и Габровско, стр. 3; Население, стр. 22; Заселване на Габрово, стр. 240; Преживелици на Габрово от края на ХVІІІ в. до Освобождението, стр. 270; Черковно дело, стр. 343; Народно съзнание и борба за политическа и черковна независимост, стр. 356; Учебно дело, стр. 390; Културно-просветни дружества, стр. 503; Управление, стр. 530; Благоустройство, обществена хигиена и санитария, материал за български медицински речник, стр. 575; Биографски скици на габровци от миналото, стр. 621; Библиография, стр. 753; Периодически издания, печатани в Габрово, стр. 777; Именен показалец, стр. 780.
Бележки: Университетска библиотека ''Св. Климент Охридски'', сиг. IIБН145177