Писахме да се знае: Приписки и летописи (Състав., коментар и бел. Венцеслав Начев, Никола Ферманджиев) . С., 1984

SUDGTL-BOOK-2014-250
Писахме да се знае: Приписки и летописи (Състав., коментар и бел. Венцеслав Начев, Никола Ферманджиев)

1984
Изд. на ОФ София

Описание: Файлът съдържа сборник с приписки и летописи „Писахме да се знае”. Формат на файла - PDF. Размер на файла – 17,8 МВ.
Език: bul Страници: 483
Ключови думи: История ; Средновековие ; ХV в. ; ХVІ в. ; ХVІІ в. ; ХVІІІ в. ; ХІХ в. ; Възраждане ; извори ; приписки ; летописи ; хроника ; българи ; култура ; литература ; книжнина ; общество ; История на българските земи ХV-ХVII в.
Бележки: Книгата е с предговор от Тончо Жечев и Венцеслав Начев. Съдържа преводи на съвременен български език на приписки и летописи (Прев. Венцислав Начев). Изданието е илюстрирано. Съдържание: Белези от рани, стр. 7; Вместо предговор, стр. 9; Надатирани приписки, стр. 13; Бележки към недатирани приписки, стр. 41; Датирани приписки, стр. 49; Бележки към датирани приписки, стр. 199; Летописи, стр. 263; Бележки към летописите, стр. 364; Обяснения на наименованията на църковните книги, стр. 427; Извори и литература, стр. 430; Съкращения в показалците, стр. 444; Показалец на имената, стр. 446; Показалец на географските наименования, стр. 462.
Бележки: Библиотека на ИФ, сиг. Б 4456