Спогодба за сътрудничество в областта на туризма между правителството на Народна република България и правителството на Социалистическа република Румъния, 1967 г.

Източник: Сборник на международни договори влезли в сила от 1 януари 1967 г. до 30 юни 1968 г. С., 1970, с. 221-223.

12-то заседание на Постоянната комисия на СИВ по валутно-финансовите въпроси, 1968 г.

Източник: Албум „12-ое заседание Постоянной комиссии СЭВ по валютно-финансовым вопросам“, Ленинград, 18-20 июня 1968 г. Личен архив.

Жилищни сгради, Враца, 1974 г.

Захариев, В. Цар Борис III и изобразителните изкуства. - Зора, септември 1943 г.

Източник:Зора, год. XXV, бр. 7256, 4 септември 1943 г., с. 6

Благодарности: Ж. Велев

Царят-Обединител на смъртния одър, рисунка, 1943 г.

Рисунка „Царят-Обединител на смъртния одър“, автор К. Щъркелов

Фидел Кастро, портрет, 1972 г.

Портрет на кубинския лидер Фидел Кастро. Автор вероятно е военният художник Димитър Вълканов. Вж. подпис.

Иран, 1964 г.

Източник: Кратка българска енциклопедия. Том 2. ГЕРА-КВАЛ. С., 1964, с. 524

КАСТРО, Кастро Рус, Фидел - енциклопедична справка, 1964 г.

Източник: Кратка българска енциклопедия. Том 2. ГЕРА-КВАЛ. С., 1964, с. 643


Разпространи съдържание