Мазовер, М. Балканите: Кратка история. С., 2005

Стателова, Е., А. Пантев. Съединението на Княжество България и Източна Румелия, 1885 година. С., 1995

SUDGTL-BOOK-2012-047
Съединението на Княжество България и Източна Румелия, 1885 година
Елена Стателова ; Андрей Пантев

1995
Издателство "Просвета" София

Марков, Г. Парола "Сабя": Заговорите и превратите на Военния съюз, 1919-1936. С., 1992

SUDGTL-BOOK-2012-048
Парола "Сабя": Заговорите и превратите на Военния съюз, 1919-1936.
Георги Марков

1992
Издателство "Наука и Изкуство" София

Ивайло Найденов. ТЪРГОВСКОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ПРЕЗ ЕПОХАТА НА ВЪЗРАЖДАНЕТО (ПО ПРИМЕРА НА БРАТЯ ДИМИТЪР, ПЕТЪР И АЛЕКО А. КРЪСТИЧ ОТ СВИЩОВ ПРЕЗ 50-ТЕ – 70-ТЕ ГОДИНИ НА 19 В.)

ТЪРГОВСКОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ПРЕЗ ЕПОХАТА НА ВЪЗРАЖДАНЕТО (ПО ПРИМЕРА НА БРАТЯ ДИМИТЪР, ПЕТЪР И АЛЕКО А. КРЪСТИЧ ОТ СВИЩОВ ПРЕЗ 50-ТЕ – 70-ТЕ ГОДИНИ НА 19 В.)

 

Lampe, J. THE BULGARIAN ECONOMY In theTwentieth Century. London & Sydney, 1986

Стателова, Е., Р. Попов, В. Танкова. ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРСКАТА ДИПЛОМАЦИЯ, 1879-1913 г. С., 1994

SUDGTL-BOOK-2013-664
ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРСКАТА ДИПЛОМАЦИЯ, 1879-1913 г.
Елена Стателова ; Радослав Попов ; Василка Танкова

1994
Фонадация Отворено общество София


Разпространи съдържание