Брунети, В. Хемијске студије о култури мака и производњи опијума у Македонији. Београд, 1951

Благодарности: Неманя Калезич.

Tartalja, Hr. Povijest opijuma i kulture maka u Makedoniji, 1965

Източник: Naučno društvo za istoriju zdravstvene kulture Jugoslavije. Zbornik radova sa četrnaestog naučnog sastanka, 5-7. Jun 1965. Beograd, 1965 с. 118-125

Благодарности: Иван Обрадович

Закон за реквизиция, 1893 г.

 

 

Закон за реквизиция

 

(Утвърден с указ от 20-и декемврий 1893 г. под № 99 и обнародван в „Държавен Вестник“ брой 40 от 23 февруарий 1894 г.).

 

 

Изглед от Ботевград, 1941 г.

Изглед от Ботевград. Ул. „Гурко“ и площ. „Зелин“. Пощенска картичка, лице/гръб. На гърба текст вероятно от войник, заминаващ за Македония, 22.V.1941 г.

Източник: Лична колекция

За местните черногледци, 1942 г.

Източник: Ботевградски край, год. I, 20 септемврий 1942, бр. 16, с. 1

Благодарности: Ж. Велев

Подялба на Ихтиманската Средна гора

източник: Гунчев, Г. Ст. Вакарел: Антропогеографски проучвания. С., 1933. - В: ГСУ, Историко-филологически факултет, кн. XXIX, 8, с. 11. 

Благодарности: Ж. Велев

Заповед по Моравската военноинспекционна област за въвеждането на задължителни лични карти за населението, 1917 г.

ЗАПОВЕД

по

Моравската Военно Инспекционна Област

№ 50

12 ЮЛИ, 1917 ГОД. ГР. НИШ

 

 

Спогодба за икономическо, индустриално и техническо сътрудничество между правителството на Народна република България и правителството на Република Италия, 1966 г.

Източник: Сборник на международни договори влезли в сила от 1 януари 1967 г. до 30 юни 1968 г. С., 1970, с. 107-109.

Протокол за сътрудничество в областта на радиото и телевизията между Българското радио и телевизия и Финландското радио, 1967 г.

Източник: Сборник на международни договори влезли в сила от 1 януари 1967 г. до 30 юни 1968 г. С., 1970, с. 308-310.


Разпространи съдържание