Средиземно море и Френска Северна Африка, 1942 г.

Забележка: Изрезка от български вестник вероятно от ноември 1942 г., когато започва Операция „Факел“, както е наречена британско-американската инвазия във Френска Северна Африка през Втората световна война.