Учебна физическа карта на Северна Америка, 20-те, 30-те години на ХХ в.

Учебна физическа карта на Северна Америка, Лит. Й. Амбил - София.

Сканиране: Дигитализационен център на Исторически факултет.

Забележка: вероятно картата е отпечатана през междувоенния период в литография „Амбил“ собственост на чеха Йосиф Амбил (1883-1947).

Произход: придобита на софийския битак, 2016 г.

Благодарности: Ж. Велев