Японската атака срещу Пърл Харбър [1941] според привържениците на теорията, че Земята е плоска, 2020 г.