Съвременна епоха, колекция исторически карти

Светът, политическо разделение, 1922 г. (Източник: Atlas fur die 6. bis 11. Klasse. VEB Hermann Haack, Geographisch-Kartographische Anstalt Gotha, 1984). Колониална система към 1923 г. (Източник: Кратка българска енциклопедия. Т. 3, КВАНТ-ОПЕРЕ. С., 1966, с. 88). Унгария през 1919-1945 г.
Унгария. последици от Трианонския договор, 1920 г. Схематична карта, представяща района, в който се води т.нар. „Война на Пинк“ или бомбардирането, извършено от британски самолети под командването на Ричард Чарлс Монтагю Пинк срещу пущунското племе Махсуд в Южен Уазирстан, 1925 г. Линиите Мажино и Зигфрид.
Карта, представяща схематично германската система от концлагери в периода 1933-1945 г. Германска система от концлагери. Националнореволюционна борба на испанския народ 1936-1939 г. (Източник: Атлас Нова и най-нова история за осми и девети клас. Комплексен институт за проучване и проектиране по картография, С., 1983, c. 17) (Благодарности към Цветан Радулов).
СССР и Прибалтика (1939-1956). Разширението на СССР в района на Прибалтика (1939, 1940, 1945 г.). Светът през Втората световна война. (Източник: HISTORISCHER WELTATLAS. Leisering, W. (Hrsg.). Wiesbaden, 2009, S. 117). Антифашистко движение и съпротива в Европа по време на Втората световна война (Източник: Атлас Нова и най-нова история за осми и девети клас. Комплексен институт за проучване и проектиране по картография, С., 1983, c. 22) (Благодарности към Цветан Радулов).
Унгария, 1941-1944 г. Територии, загубени от Финландия в полза на СССР (1940-1944 г.). Разгром на фашистките държави в Европа в Европа, ноември 1942 - май 1945 г. Превземане на Берлин от съветските войски, 16 април - 2 май 1945 г. (Източник: Атлас Нова и най-нова история за осми и девети клас. Комплексен институт за проучване и проектиране по картография, С., 1983, c. 24-25) (Благодарности към Цветан Радулов).
Здробиря Жапонией империалисте (9 аугуст - 2 септембрие 1945 г.) (Източник: История Униуний РСС. Мануал пентру класа а зечя а школий медий. Кукушкин, Ю. С. (ред). Кишинэу, 1989, с. 118). Народнодемократични революции и строителство на социализма в страните от Средна и Югоизточна Европа, 1944-1969 г. (Източник: Атлас Нова и най-нова история за осми и девети клас. Комплексен институт за проучване и проектиране по картография, С., 1983, c. 30) (Благодарности към Цветан Радулов). Великобритания, Франция, ГФР и САЩ след Втората световна война (Източник: Атлас Нова и най-нова история за осми и девети клас. Комплексен институт за проучване и проектиране по картография, С., 1983, c. 37) (Благодарности към Цветан Радулов).
САЩ след Втората световна война (Източник: Атлас Нова и най-нова история за осми и девети клас. Комплексен институт за проучване и проектиране по картография, С., 1983, c. 36) (Благодарности към Цветан Радулов). Латинска Америка след Втората световна война (Източник: Атлас Нова и най-нова история за осми и девети клас. Комплексен институт за проучване и проектиране по картография, С., 1983, c. 35) (Благодарности към Цветан Радулов). Разделяне на Британската империя в Индия, 1947 г.
Освобожденные районы Китая (на 30 июня 1949 г.) (Източник: БСЭ. Т. 21. М., 1953). Светът, политическо разделение, 1949 г. (Източник: Atlas fur die 6. bis 11. Klasse. VEB Hermann Haack, Geographisch-Kartographische Anstalt Gotha, 1984). Кубинската революция, 1952-1961 г. (Източник: Атлас Нова и най-нова история за осми и девети клас. Комплексен институт за проучване и проектиране по картография, С., 1983, c. 36) (Благодарности към Цветан Радулов).
Участници в срещата в Бандунг, 1955 г. Колониална система към 1965 г.и кръгови графики, илюстриращи разпада на колониалната система в периода 1900-1965 г. (Източник: Кратка българска енциклопедия. Т. 3, КВАНТ-ОПЕРЕ. С., 1966, с. 88). Държави-членки на организацията на Обединените нации (ООН), 1983 г. (Източник: Атлас Нова и най-нова история за осми и девети клас. Комплексен институт за проучване и проектиране по картография, С., 1983, c. 39) (Благодарности към Цветан Радулов).
 
Движение за мир в света, 1983 г. (Източник: Атлас Нова и най-нова история за осми и девети клас. Комплексен институт за проучване и проектиране по картография, С., 1983, c. 38) (Благодарности към Цветан Радулов). Източна и Югоизточна Европа, начало на промените до края на 1990 г. (Източник: HISTORISCHER WELTATLAS. Leisering, W. (Hrsg.). Wiesbaden, 2009, S. 154).