Португалия не е малка страна, 1934 г.

Забележка: Плакатната карта „Поргугалия не е малка страна“, отпечатана през 1934 г., е един от най-известните образи на саласаристката пропаганда в нейния най-идеологизиран и агресивен период.  

Източник: http://malomil.blogspot.com/2015/02/portugal-nao-e-um-pais-pequeno.html?m=1