Карта, представяща средната възраст, на която евреопейците напускат домовете на родителите си, 2020 г.