Европа, колекция карти

Австрийската империя, 1832 г. (Източник: The London atlas of universal geography, exhibiting the physical & political divisions of the various countries of the World, constructed from original materials. Is most respectfully dedicated to his venerable friend John Middleton Esqr. As a testimony of gratitude and esteem, by his much obliged & humble servant, John Arrowsmith, F.R.G.S. & R.A.S. 35, Essex Street, Strand, London. London, pubd. by J. Arrowsmith ... 1838, p. 15). Австрия, 1845 г. (Източник: A NEW GENERAL ATLAS, COMPRISING A COMPLETE SET OF MAPS REPRESENTING THE GRAND DIVISIONS OF THE GLOBE, TOGETHER WITH THE SEVERAL EMPIRES, KINGDOMS AND STATES IN THE WORLD; COMPILED FROM THE BEST AUTHORITIES, AND CORRECTED BY THE MOST RECENT DISCOVERIES. WRITTEN AND ENGRAVED BY JOS. PERKINS. NEW YORK, PUBLISHED AT TANNER'S GEOGRAPHICAL ESTABLISHMENT, 1845, p. 13). Европа, [поредицата на Макензи се води от 1846 г., но границата в Бесарабия показва, че може би картата представя състоянието на Европа след 1856 г.] (Източник: William Mackenzie. Gallery Of Geography. 1846.).
Етнографска карта на света и Европа, 1852 (Източник: Keith Johnsons Physical School Atlas. Blackwood And Sons. 1852). Австро-Унгария, 1897 г. (Източник: Rand, McNally & Co.'s indexed atlas of the world containing large scale maps of every country and civil division upon the face of the globe, together with historical, descriptive, and statistical matter relative to each ... Accompanied by a new and original compilation forming a ready reference index ... Engraved, printed and published by Rand, McNally & Company, Chicago and New York, U.S.A., 1897. (on verso) Copyright, 1894, by Rand, McNally & Co., Chicago ... (complete in two volumes), p. 70-71). Кралство Галиция и Лодомерия и Великото херцогство Краков с Херцогства Аушвиц и Затор, 1897 г.
Европа, 1898 г. Италия, 1898 г. Карта с руска легенда на южната част на Швеция, Норвегия и на Дания, 1900 г.
Средиземноморският район, 1909 г. Европа през 1911 г. Железопътните линии на Австро-Унгария и релсовият транспорт на Виена, 1911 г.
Разпределение на народностите („расите“) в Австро-Унгария, 1911 г. Кралство Галиция и Лодомерия, физическа карта, 1914 г. Германия през 1917 г.
Курландия, Ливония и Естония през 1917 г. преди Февруарската революция г. Ноемврийската революция в Германия през 1918 г. и революционните борби на германския пролетариат през първата половина на 1919 г., Унгарската съветска република, 21 март - 1 август 1919 г. (Източник: Атлас Нова и най-нова история за осми и девети клас. Комплексен институт за проучване и проектиране по картография, С., 1983, c. 16) (Благодарности към Цветан Радулов). Италия след Първата световна война.
Европа през 1919 г. Етническа и езикова карта на Европа, 1919 г. (Източник: The Peoples Atlas. London Geographical Institute. 1920, p. 66). Ирландия (с вписана карта на Дъблин), 1919 г. (Източник: The Peoples Atlas. London Geographical Institute. 1920, p. 58).
Швейцария и Унгария (интересно хрумване на издателите е да сложат точно тези две страни на една страница), 1919 г. (Източник: The Peoples Atlas. London Geographical Institute. 1920, p. 52). Италия (с вписана карта на Рим), 1919 г. (Източник: The Peoples Atlas. London Geographical Institute. 1920, p. 64). Германия и Австрия (с вписани карти на Берлин и Виена), 1919 г. (Източник: The Peoples Atlas. London Geographical Institute. 1920, p. 61).
Чехо-словакия, 1919 г. (Източник: The Peoples Atlas. London Geographical Institute. 1920, p. 44). „Полша и Новите балтийски държави“ - карта от един британски атлас, издаден през 1920 г., представяща неясната ситуация в региона след договорите от Брест и Версай и преди този от Рига. Вижда се обхвата на т.нар. Обединено балтийско княжество, което е трябвало да покрива територията на средновековната Ливонска конфедерация. Европа, 1928 г. (Източник: Knaurs Welt-Atlas. Berlin, 1928, Karte Nr. 5 Europa; Библиотека „Милчо Лалков“, ИФ на СУ „Св. Климент Охридски“).
Централна Европа, 1928 г. (Източник: Knaurs Welt-Atlas. Berlin, 1928, Karte Nr. 6 Mitteleuropa; Библиотека „Милчо Лалков“, ИФ на СУ „Св. Климент Охридски“). Северозападна Германия, Холандия и Белгия, 1928 г. (Източник: Knaurs Welt-Atlas. Berlin, 1928, Karte Nr. 7 Nordwestdeutschland, Niederlande u. Belgien; Библиотека „Милчо Лалков“, ИФ на СУ „Св. Климент Охридски“). Североизточна Германия и Мемел, 1928 г. (Източник: Knaurs Welt-Atlas. Berlin, 1928, Karte Nr. 8-9 Nordostdeutschland, Memelgebiet; Библиотека „Милчо Лалков“, ИФ на СУ „Св. Климент Охридски“).
Южна Германия, Люксембург и Австрия, 1928 г. (Източник: Knaurs Welt-Atlas. Berlin, 1928, Karte Nr. 10-11 Suddeutschland und Luxemburg, Osterreich; Библиотека „Милчо Лалков“, ИФ на СУ „Св. Климент Охридски“). Тирол, 1928 г. (Източник: Knaurs Welt-Atlas. Berlin, 1928, Karte Nr. 12 Tirol; Библиотека „Милчо Лалков“, ИФ на СУ „Св. Климент Охридски“). Западна Чехословакия, 1928 г. (Източник: Knaurs Welt-Atlas. Berlin, 1928, Karte Nr. 13 Westliche Tschechoslowakei; Библиотека „Милчо Лалков“, ИФ на СУ „Св. Климент Охридски“).
Швейцария, 1928 г. (Източник: Knaurs Welt-Atlas. Berlin, 1928, Karte Nr. 14 Schweiz; Библиотека „Милчо Лалков“, ИФ на СУ „Св. Климент Охридски“). Франция, 1928 г. (Източник: Knaurs Welt-Atlas. Berlin, 1928, Karte Nr. 15 Frankreich; Библиотека „Милчо Лалков“, ИФ на СУ „Св. Климент Охридски“). Великобритания и Ирландия с вписана карта на Шетландските острови, 1928 г. (Източник:Knaurs Welt-Atlas. Berlin, 1928, Karte Nr. 16 Grosbritannien und Irland; Библиотека „Милчо Лалков“, ИФ на СУ „Св. Климент Охридски“).
Норвегия, Швеция и Финландия (с вписана карта на Исландия), 1928 г. (Източник: Knaurs Welt-Atlas. Berlin, 1928, Karte Nr. 17 Schweden, Norwegen und Finnland, Karte Nr. 18, Island; Библиотека „Милчо Лалков“, ИФ на СУ „Св. Климент Охридски“). Южна Скандинавия и Дания, 1928 г. (Източник: Knaurs Welt-Atlas. Berlin, 1928, Karte Nr. 20 Sudliches Skandinavien und Danemark; Библиотека „Милчо Лалков“, ИФ на СУ „Св. Климент Охридски“). Полша, Балтика и източна Чехословакия, 1928 г. (Източник: Knaurs Welt-Atlas. Berlin, 1928, Karte Nr. 21 Polen, Baltikum und ostliche Tschechoslowakei; Библиотека „Милчо Лалков“, ИФ на СУ „Св. Климент Охридски“).
Унгария и Румъния, 1928 г. (Източник:Knaurs Welt-Atlas. Berlin, 1928, Karte Nr. 19 Ungarn und Rumanien; Библиотека „Милчо Лалков“, ИФ на СУ „Св. Климент Охридски“). Испания и Португалия, 1928 г. (Източник: Knaurs Welt-Atlas. Berlin, 1928, Karte Nr. 22 Spanien und Portugal; Библиотека „Милчо Лалков“, ИФ на СУ „Св. Климент Охридски“). Италия, 1928 г. (Източник: Knaurs Welt-Atlas. Berlin, 1928, Karte Nr. 23 Italien; Библиотека „Милчо Лалков“, ИФ на СУ „Св. Климент Охридски“).
Франция [1939, 1940 г.?]. Централна Европа и части от Източна и Югоизточна Европа, 1940 г. Германия, 1940 г. (Източник: Атлас Илюстрована политика: Голямо илюстровано издание, С., 1940 г.).
Апенински полуостров, 1940 г. (Източник: Атлас Илюстрована политика: Голямо илюстровано издание, С., 1940 г.). Скандинавски полуостров, 1940 г. (Източник: Атлас Илюстрована политика: Голямо илюстровано издание, С., 1940 г.). Азия и Европа, религиозна карта, 1940 г. (Източник: Атлас Илюстрована политика. Голямо илюстровано издание. С., 1940).
 
Западен Берлин - шпионски център, 1962 г. (Източник: Вечерни новини, 22 ноември, 1961, бр. 3490, год. ХII, с. 3). Европа, пътна карта, 1978 г. Европа, ж.п. и пътна карта, 1987 г. (Източник: Централен кооперативен съюз. Union Centrale des Cooperatives [Рекламно тефтерче]. AFA - Printedin France, Danubex 124 bis, avenue de Villiers - 75017 PARIS, 1987 г. Архив Анамнезис.).
Швеция, 1989 г. [стилизирана карта, представяща картинно основните забележителности в тази скандинавска страна] (Източник: 1990 Sweden Desk Diary. 1989) (Благодарности към Цветан Радулов). Европа и Съветският съюз, 1989 г. (Източник: The World Almanac and Book of Facts 1989. New York, 1989, p. М6). Исландия, 1953 г. (Източник: БСЭ. Т. 18. М., 1953).
   
Колко пари получава Премиър лийг от Европа, 2015 г. (Източник: SPORTAL). НОВО