Добруджа, колекция карти

 

 

 

 

 

 

Колекцията с карти, посветени на Добруджа, включва материали от интернет и сканирани копия от лични колекции. Румънска етнографска карта на Добруджа, 1918 г. (Източник: интернет) Румънска карта представяща колонизацията на Южна Добруджа (т.нар. Кадрилатер). (Източник: интернет)
Южна Добруджа, 1939 г. (Лична колекция). България, 1940 г. (Източник: Атлас Илюстрована политика. Голямо илюстровано издание. С., 1940) Южна Добруджа, 1940 г. (Източник: Атлас Илюстрована политика. Голямо илюстровано издание. С., 1940)