„Патриотът“ краде и трупа милиони...“, 1919 г.

Нарасналото влияние и умение на Софийската партийна организация да използва революционния патос на столичния трудов народ беше манифестирано по време на изборите XVIII ОНС, проведени на 17.VIII.1919 г., и в тия за общински съветници на 7.XII. с. г.

В периода на предизборната агитация Софийската партийна организация с позиви, карикатури, схеми, разкриваше предателската роля на десните и „левите“ буржоазни партии както по време на войната, така и след завършването й. „Когато народът мре по бойните поля, се казва в един от многото предизборни позиви „патриотът“ краде и трупа милиони... когато народът поиска хляб и свобода - той му праща полиция, войска, пушки и танкове“. 

Източник: История на Софийската градска организация на БКП. С., 1982, с. 187