Стефан Петров. МИСТИЦИЗЪМ, СУЕВЕРИЯ И ПРОРОЦИ – УПАДЪКЪТ НА ЕЛИТА НА РУСКАТА ИМПЕРИЯ ПО ВРЕМЕТО НА НИКОЛАЙ II

МИСТИЦИЗЪМ, СУЕВЕРИЯ И ПРОРОЦИ – УПАДЪКЪТ НА ЕЛИТА НА РУСКАТА ИМПЕРИЯ ПО ВРЕМЕТО НА НИКОЛАЙ II

 

 

 

 

Стефан Петров

 

 

Иван Рабаджиев. ПОЛИТИЧЕСКАТА ПОЛИЦИЯ В РУСИЯ

ПОЛИТИЧЕСКАТА ПОЛИЦИЯ В РУСИЯ

 

 

 

Иван Рабаджиев

 

 

Мария Вълкова. РАННИ ГОДИНИ НА АНДРЕЙ ТОШЕВ

РАННИ ГОДИНИ НА АНДРЕЙ ТОШЕВ

Мария Вълкова

 

 

Владимир Терзиев. ЗДРАВНАТА ПРОБЛЕМАТИКА В УЧЕБНИКАРСКАТА КНИЖНИНА ПРЕЗ ВЪЗРАЖДАНЕТО – ОСНОВНИ ВЪПРОСИ

ЗДРАВНАТА ПРОБЛЕМАТИКА В УЧЕБНИКАРСКАТА КНИЖНИНА ПРЕЗ ВЪЗРАЖДАНЕТО – ОСНОВНИ ВЪПРОСИ

 

 

Владимир Терзиев

Мирослав Георгиев. ЦЪРКОВНО-НАЦИОНАЛНОТО ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРИТЕ ОТ ДОБРУДЖА (30-ТЕ ГОДИНИ НА XIX В. ДО 1878Г.)

ЦЪРКОВНО-НАЦИОНАЛНОТО ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРИТЕ ОТ ДОБРУДЖА (30-ТЕ ГОДИНИ НА XIX В. ДО 1878Г.)

 

 

 

 

 

Мирослав Георгиев

 

 

Доника Цановска. ПРОБЛЕМЪТ ЗА ДРАГОМАНИТЕ КАТО УМЕЛИ ПРЕВОДАЧИ И ДИПЛОМАТИЧЕСКИ АКТЬОРИ С ГОЛЯМО ВЛИЯНИЕ – ИСТОРИОГРАФСКИ ПРЕГЛЕД

ПРОБЛЕМЪТ ЗА ДРАГОМАНИТЕ КАТО УМЕЛИ ПРЕВОДАЧИ И ДИПЛОМАТИЧЕСКИ АКТЬОРИ С ГОЛЯМО ВЛИЯНИЕ – ИСТОРИОГРАФСКИ ПРЕГЛЕД

 

Доника Цановска

Калоян Ангелов. ОБРАЗОВАТЕЛНИ КООРДИНАЦИОННИ ПОЛИТИКИ ЗА РОМИТЕ В БЪЛГАРИЯ (2016-2020)

ОБРАЗОВАТЕЛНИ КООРДИНАЦИОННИ ПОЛИТИКИ

ЗА РОМИТЕ В БЪЛГАРИЯ (2016-2020)

 

 

 

 

Калоян Ангелов

 

Любомир Г. Кюмюрджиев. ОБЩЕСТВО „ОРЛОВИЯТ КРЪГ” – БЪЛГАРСКИЯТ ОТГОВОР НА ФЕНОМЕНА „ИНДИАНСКИ” ГРУПИ НА СТАРИЯ КОНТИНЕНТ

ОБЩЕСТВО „ОРЛОВИЯТ КРЪГ” – БЪЛГАРСКИЯТ ОТГОВОР НА ФЕНОМЕНА „ИНДИАНСКИ” ГРУПИ НА СТАРИЯ КОНТИНЕНТ

 

 

Красимира Тодорова. ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ФИЛИП ДИМИТРОВ И ПРИЗНАВАНЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ (8.XI.1991-30.XII.1992)

ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ФИЛИП ДИМИТРОВ И ПРИЗНАВАНЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ (8.XI.1991-30.XII.1992)

Красимира Тодорова

 

Никола Шиндаров. АСПЕКТИ ОТ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ „НИКОЛА ПЕТКОВ“ (1989-1990)

АСПЕКТИ ОТ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ „НИКОЛА ПЕТКОВ“ (1989-1990)

 

 

Никола Шиндаров


Разпространи съдържание