HUNGARICANA

HUNGARICANA

Портал за унгарско културно наследство.

Заповед по Действующата Армия № 295, 1916 г.

Заповед по Действующата Армия

№ 295

гр. Кюстендил, 30 Април 1916 г.

 

 

Спите ли спокойно, господин кмете? Отворено писмо до проф. Янчулев, 1991 г.

Източник: Подкрепа, год. I, бр. 99, 19.12.1991, с. 4

Декларация на миньори от СМФ „Подкрепа“ при „Горубсо“ - АД, 1991 г.

Източник: Подкрепа, год. I, бр. 99, 19.12.1991, с. 4

Наредба по отчуждаване на безстопанствени недвижимости за благоустройствени нужди на градове и села в новите земи, 1918 г.

 

ОКРЪЖНО № 5099

НАРЕБДА

 

по отчуждаване на безстопанствени недвижимости за благоустройствени нужди на градове и села в новите земи

 

Реклама на театрална постановка, София, 1991 г.

Източник: Подкрепа, год. I, бр. 99, 19.12.1991, с. 6

Указ за утвърждаването на закон за свръхсметен кредит от 1,000,000 лева за раздаване помощи на ограбените и опожарени семейства в Босилеградско от нахлуването на сръбските четници през месец май 1917 г.

 

УКАЗ

№ 14

 

Обявяваме на всички Наши верноподданници: XVII Обикновено Народно Събрание, четвърта редовна сесия, LXII-то му заседание, държано на 15 март 1918 год., гласува и прие,

Ние утвърдихме и утвърдяваме следния

 

ЗАКОН

Имущество на ТКЗС: Разпродавано на безценица и разграбвано, 1991 г.

Източник: Подкрепа, год. I, бр. 99, 19.12.1991, с. 1

Договор по прехраната на съюзническите германски войски от южния фронт, 1917 г.

 

ДОГОВОР

по прехраната на съюзническите германски войски

от южния фронт /Македония/

Гл. Ком. Шолц.

 

Утвърден от Министерския Съвет

с постановление II 157 от 18/XI 1917 г.

СОФИЯ

 

 

 

 

 

По прехраната на Съюзническите германски войски, 1917 г.

 

По прехраната на Съюзническите германски войски

 

ПРОТОКОЛ

София, 7 май 1917 г.

 


Разпространи съдържание