Фидел Кастро, портрет, 1972 г.

Портрет на кубинския лидер Фидел Кастро. Автор вероятно е военният художник Димитър Вълканов. Вж. подпис.

Иран, 1964 г.

Източник: Кратка българска енциклопедия. Том 2. ГЕРА-КВАЛ. С., 1964, с. 524

КАСТРО, Кастро Рус, Фидел - енциклопедична справка, 1964 г.

Източник: Кратка българска енциклопедия. Том 2. ГЕРА-КВАЛ. С., 1964, с. 643

София - Район „Васил Левски“, 1987 г.

Източник: Панорама район „Васил Левски“. Ковачев, Ст., Р. Тодорова (съст.). С., 1987, с. 6-7.

Маршрутно такси, София, 1987 г.

Източник: Панорама район „Васил Левски“. Ковачев, Ст., Р. Тодорова (съст.). С., 1987, с. 113

Балкански полуостров - промишленост и полезни изкопаеми; селско стопанство, 1963 г.

Източник: Кратка българска енциклопедия. Том 1. А-ГЕРА. С., 1963, с. 177

ATLAS OF PREJUDICE

ATLASOFPREJUDICE.COM

Атлас на предразсъдъците от античността до днес.

Балкански полуостров - физическа карта, 1963 г.

 

Източник: Кратка българска енциклопедия. Том 1. А-ГЕРА. С., 1963, с. 177

Балкански полуостров - политическа карта, 1963 г.

Източник: Кратка българска енциклопедия. Том 1. А-ГЕРА. С., 1963, с. 177

Писмо от Едуард Бойл до Ноел Бъкстон, Цариград, 7 ноември 1912 г.

Източник: ДАА, КМФ 19 550/25, стр. 6-11.

Благодарности: Димитър Стоименов.


Разпространи съдържание