Грешка в препредаването, комикс 2021 г.

Ethnographical Map of the Southern Slavs in 1913

Забележка: Ethnographical Map of the Southern Slavs in 1913 According to J. Ivanoff. Scale 1 : 3000000. Lips, Berne (Switzerland). 

Абонамент за домакинските мачове на „Академик“ Сф в ЮБРФГ (1962/1963)

Повече информация за този легендарен за „Академик“ Сф сезон вж. ТУК

Еврейски войници от Червената армия в България ще присъстват на службите за Йом Кипур в синагогите, 27 септември 1944 г.

Jewish Red Army Soldiers in Bulgaria Will Attend Yom Kippur Services in Synagogues, SEPTEMBER 27, 1944

 

DIGITALNA ISTORIJA

DIGITALNA ISTORIJA

web adresar, internet sajtovi i digitalni alati: istorija, istoriografija, arhivistika

Посещение на Тодор Живков и Людмила Живкова в Иран, 1974 г.

От ляво надясно: шахбану Фара Пахлави, Тодор Живков, шахиншах Мохамед Реза Пахлави, Людмила Живкова


Разпространи съдържание