Писмо на Никола Мушанов и Петко Стайнов до Н.В. цар Борис III в защита на евреите [24 май 1943 г.]

ХIV

ПИСМО НА НИКОЛА МУШАНОВ И ПЕТКО СТАЙНОВ до Н.В. цар Борис III в защита на евреите

[24 май 1943 г.]

Ваше Величество,

От вчера един факт е хвърлил в тревога част от българското общество: властта е отправила до многобройни български граждани от еврейски произход писмени заповеди от три дни само с един малък багаж да заминат с жените и децата за някои големи градове в провинцията.

Тази мярка засяга семейства с малки деца, жени вдовици, немощни старци, български граждани, запасни офицери и подофицери, запасни военни с кръстове за храброст, хора със заслуги към държавата и чиято преданост към интересите на България е извън всяко подозрение. Обстоятелството, че заповедта за заминаването им е издадена така ненадейно през тези два празника, че им се дава такъв кратък срок, че им се заповяда да заминат с точно определен влак, че им се отнемат купоните за хляб, че се изпращат в градове, в които не са направени истински приготовления за създаване на жилищни квартири, в които да се настанят толкова семейства, буди недоумение и извиква чувства на негодувание в широки среди на българското общество.

Ние днес се явихме като народни представители пред министър-председателя господин Филов и го помолихме да отмени тези жестоки мерки срещу нашите съграждани от еврейски произход. Той, обаче, въпреки всички наши настоявания и доводи за нечовечност и за правотата и конституционната несъобразност и за вредата за държавата от тези мерки не се съгласи да ги отмени, нито дори да отложи прилагането им.

Ето защо Ви молим да вземете под височайшето си покровителство тези Ваши поданици и наши съграждани, за да не се подлагат на тези жестоки мерки, които петнят доброто име на България и вредят на добре разбраните интереси.

Молим, Ваше Величество, да приемете изразите на нашата преданост.

Никола Мушанов.

народен представител от 2-ра софийска колегия,

Проф. Петко Стайнов,

народен представител от 1-ва казанлъшка колегия“.

 

Източник: Недев, Н. Цар Борис III. Биография. С., 2004, с. 517