Писмо на гърба на фотография от С. Попова до Д. Попов, с. Гълъбовци, 1943 г.

Писмо на гърба на фотография от Светла Попова до баща й Димитър Попов, намиращ се в концлагер по това време. Снимката е от с. Гълъбовци, 1943 г.

Текст на гърба на фотографията: „Мили татко, пиша ти писмо и искам по-скоро да си дойдеш. Целува те твоето дете Светла, което е вече на четири години. 4 год.“

Източник: Личен архив