Васил Митаков за разискванията на ЗЗН в НС, 1940 г.

 

[...]

 

Разискванията по законопроекта за защита на нацията завършиха с реч на министър Габровски, който чете. Може да се каже, че беше добре аргументирана. Очаквах да бъде по-силна. Появяването му на трибуната и краят на речта бяха съпроводени с ръкопляскания. 

IN MEMORIAM

Тъжна вест на днешния празник. 

Почина старши научният сътрудник към Института по славяноведение на Руската академия на науките Андрей Леонидович Шемякин. Той беше блестящ учен и прекрасен човек, за когото историята бе смисъл на живота.

 

Из дневника на Никола Мушанов [за 1943 г.]

 

7, 8, 9 март 1943 г.

Любен Каравелов, ноември 1837 - януари 1879 г. [юбилеен вестник, 1947 г.]

Благодарности към екипа на Дигиталния център SUDIGITAL към ИФ на СУ „Св. Климент Охридски“.

Благодарности: Ж. Велев.

Писмо от Семах Йомтов до Аврам Асса, 1939 г.

 

 

Скъпи г-н Аврам Асса,

Преди всичко предполагам, че ще те заинтересува, кой е авторът на това писмо и затова съм сигурен, че преди да започнеш да четеш, ти ще отидеш в края на писмото, за да видиш, кой го е подписал.

ВАКЪФИТЕ В БЪЛГАРИЯ

 

Проект „Съдбата на вакъфските имоти в България в условията на прехода от имперско към национално държавно управление“.

Прудкина, Мария. Героичният живот на Антон Прудкин, издание на Държавно издателство Георги Бакалов - Варна, 26 февр. 1969 г. - 14 окт. 1974 г.

 

Източник: ДА – Варна, ф. 938, а.е. 526, Прудкина, Мария. Героичният живот на Антон Прудкин, издание на Държавно издателство Георги Бакалов - Варна, 26 февр. 1969 г. - 14 окт. 1974 г.

Благодарности: П. Добрев

Концлагеристи на Голи оток, ФНРЮ, разпределение по общини (1949-1956)

Източник: BLIC

Благодарности: Неманя Калезич

Из изложението на морския капитан Антон Прудкин за негодността на кораба, използван за превозване на изселници за Палестина, 10 януари 1941 г.

 

Из изложението на морския капитан Антон Прудкин за негодността на кораба, използван за превозване на изселници за Палестина

 

10 януари 1941 г.

Протестно изложение от Централната консистория на евреите в България до председателя на Народното събрание във връзка със загиването на 200 души български евреи при корабокрушение в Бяло море, 15 декември 1940 г.

 

Протестно изложение от Централната консистория на евреите в България до председателя на Народното събрание във връзка със загиването на 200 души български евреи при корабокрушение в Бяло море

15 декември 1940 г.


Разпространи съдържание