Закон за реквизиция, 1893 г.

 

 

Закон за реквизиция

 

(Утвърден с указ от 20-и декемврий 1893 г. под № 99 и обнародван в „Държавен Вестник“ брой 40 от 23 февруарий 1894 г.).

 

 

Изглед от Ботевград, 1941 г.

Изглед от Ботевград. Ул. „Гурко“ и площ. „Зелин“. Пощенска картичка, лице/гръб. На гърба текст вероятно от войник, заминаващ за Македония, 22.V.1941 г.

Източник: Лична колекция

За местните черногледци, 1942 г.

Източник: Ботевградски край, год. I, 20 септемврий 1942, бр. 16, с. 1

Благодарности: Ж. Велев

Подялба на Ихтиманската Средна гора

източник: Гунчев, Г. Ст. Вакарел: Антропогеографски проучвания. С., 1933. - В: ГСУ, Историко-филологически факултет, кн. XXIX, 8, с. 11. 

Благодарности: Ж. Велев

Заповед по Моравската военноинспекционна област за въвеждането на задължителни лични карти за населението, 1917 г.

ЗАПОВЕД

по

Моравската Военно Инспекционна Област

№ 50

12 ЮЛИ, 1917 ГОД. ГР. НИШ

 

 

Спогодба за икономическо, индустриално и техническо сътрудничество между правителството на Народна република България и правителството на Република Италия, 1966 г.

Източник: Сборник на международни договори влезли в сила от 1 януари 1967 г. до 30 юни 1968 г. С., 1970, с. 107-109.

Протокол за сътрудничество в областта на радиото и телевизията между Българското радио и телевизия и Финландското радио, 1967 г.

Източник: Сборник на международни договори влезли в сила от 1 януари 1967 г. до 30 юни 1968 г. С., 1970, с. 308-310.

Окръжно предписание със забрана за използването на военнопленници от частни лица, 1917 г.

 

Окръжно предписание на Министерството на войната със забрана за използването на военнопленници от частни лица, 29 октомври 1917 г.

 

 

 

Спогодба за сътрудничество в областта на туризма между правителството на Народна република България и правителството на Социалистическа република Румъния, 1967 г.

Източник: Сборник на международни договори влезли в сила от 1 януари 1967 г. до 30 юни 1968 г. С., 1970, с. 221-223.


Разпространи съдържание