Военна манерка, Елбасан, 1916 г.

Благодарности: Ж. Велев

Електрическа крушка с образа на Георги Димитров [1981 г.?]

 

Благодарности: Ж. Велев

Минева, Е. Един гръцки календар от 1914 г.

Минева, Е. Един гръцки календар от 1914 г. - STUDIA CLASSICA SERDICENSIA. Том VI. 20 години специалност „Новогръцка филология“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Сборник статии от юбилейна научна конференция. Вунчев, Б. (съст.). С., 2014, с. 191-220. 

VOLUME 2: WARS, DIVISIONS, INTEGRATION (1990-2008). Series Editor: Prof. Christina Koulouri. Thessaloniki 2016

Благодарности: доц. д-р Алексей Кальонски

Източник: CDRSEE

VOLUME 1: THE COLD WAR (1944-1990). Series Editor: Prof. Christina Koulouri. Thessaloniki 2016

Благодарности: доц. д-р Алексей Кальонски

Източник: CDRSEE

Исторически студии: Дарителство и взаимопомощ в българското общество (XVI-началото на XX в.). Митев, П. (ред.). С., 2003.

Исторически студии 5: Дарителство и взаимопомощ в българското общество (XVI-началото на XX в.). Митев, П. (ред.). ИФ-94, С., 2003.

Благодарности: В. Рачева

PEPPER, OPIUM AND CAMPHOR, 1873

PEPPER, OPIUM AND CAMPHOR

--------

THE PEPPER CROP CUT OFF – GREAT ADVANCE IN PRICES – PROSPECTS OF AN OPIUM FAMINE – GLUT IN THE CAMPHOR MARKET

[From the N. Y. Eve. Post.]

[…]

Greece Exports Much Opium, 1916

Greece Exports Much Opium


Разпространи съдържание