Португалия не е малка страна, 1934 г.

Забележка: Плакатната карта „Поргугалия не е малка страна“, отпечатана през 1934 г., е един от най-известните образи на саласаристката пропаганда в нейния най-идеологизиран и агресивен период.  

Средиземно море и Френска Северна Африка, 1942 г.

Забележка: Изрезка от български вестник вероятно от ноември 1942 г., когато започва Операция „Факел“, както е наречена британско-американската инвазия във Френска Северна Африка през Втората световна война. 

И камъните заговориха. - Земеделско знаме, 1924 г.

Източник: Земеделско знаме, Год. 21, Бр. 17, Прага, 24 февр. 1924 г.

Вера Бонева. КОТЕЛ, ЖЕРАВНА И МЕДВЕН В КУЛТУРНАТА КАРТА НА БЪЛГАРСКАТА МЕМОРИАЛНА МУЗЕЙНОСТ

КОТЕЛ, ЖЕРАВНА И МЕДВЕН В КУЛТУРНАТА КАРТА

НА БЪЛГАРСКАТА МЕМОРИАЛНА МУЗЕЙНОСТ

Жена от Плевен заплашва Александър Протогеров, 1917 г.

Източник: Личен архив

MACEDONIA EASED BY CURB ON I.M.R.O. - New York Times, 26.08.1934

Описанието в дигиталния архив на NYT: MACEDONIA EASED BY CURB ON I.M.R.O.

„Патриотът“ краде и трупа милиони...“, 1919 г.

Нарасналото влияние и умение на Софийската партийна организация да използва революционния патос на столичния трудов народ беше манифестирано по време на изборите XVIII ОНС, проведени на 17.VIII.1919 г., и в тия за общински съветници на 7.XII. с. г.


Разпространи съдържание