Слугинският пазар, София, 1936 г.

Източник: Българско фото, бр. 2, 1982, с. 32

Избори в Коньовица, София, 1936 г.

Източник: Българско фото, бр. 2, 1982, с. 32

Руски паметник, София, 21 юни 1941 г.

Мартин Вълков. МЕЖДУ НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ И ЗАВОЕВАТЕЛНА ВОЙНА: ВОЕННОПОЛИТИЧЕСКИТЕ ЦЕЛИ НА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА КАТО ИСТОРИОГРАФСКИ ПРОБЛЕМ

МЕЖДУ НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ И ЗАВОЕВАТЕЛНА ВОЙНА: ВОЕННОПОЛИТИЧЕСКИТЕ ЦЕЛИ НА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА КАТО ИСТОРИОГРАФСКИ ПРОБЛЕМ[1]

 

 

ПРОГРАМА на научната конференция „България и Балканите през ХХ век: външна политика и публична дипломация“, Софийска градска художествена галерия, 26 октомври 2018 г.

 

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ

„СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

България; София 1000

Бул. „Цар Освободител“ №15

тел.93 08, факс 00359 2 / 946 02 55

Горна баня - Минералната баня, 1973 г.

 

Krstić, S. Alkoholizam i seksualni život. Beograd, 1964

Благодарности: Ж. Велев

Карта на Балканския полуостров, България през времето на цар Симеона

Забележка: картата вероятно е изработена през 30-те години

Източник: лична колекция

Покана за сватбено тържество, Кърджали, 1974 г.

Забележка: лице

Източник: закупена от антиквар/плод и зеленчук сергия на пътя Кърджали-Хасково (2018 г.); лична колекция


Разпространи съдържание