Имущество на ТКЗС: Разпродавано на безценица и разграбвано, 1991 г.

Източник: Подкрепа, год. I, бр. 99, 19.12.1991, с. 1

Договор по прехраната на съюзническите германски войски от южния фронт, 1917 г.

 

ДОГОВОР

по прехраната на съюзническите германски войски

от южния фронт /Македония/

Гл. Ком. Шолц.

 

Утвърден от Министерския Съвет

с постановление II 157 от 18/XI 1917 г.

СОФИЯ

 

 

 

 

 

По прехраната на Съюзническите германски войски, 1917 г.

 

По прехраната на Съюзническите германски войски

 

ПРОТОКОЛ

София, 7 май 1917 г.

 

Панкратов, Г. „В нашата история няма по-очерняна фигура“: достоен ли е за паметник Иван Грозни. Превод от руски език Д. Григоров

„В нашата история няма по-очерняна фигура“: достоен ли е за паметник Иван Грозни

 

ТАСС, 14.10.2016, 12:00

 

Защо след 1584 г. в Русия не е направен нито един паметник на първия руски цар, а през есента на 2016 г. ще се появят наведнъж два

Закон за изменение и допълнение на закона за стопански грижи и обществена предвидливост, 1917 г.

 

Закон за изменение и допълнение на закона за стопански грижи и обществена предвидливост

 

(Министерство на вътрешните работи и народното здраве, указ № 38, Държ. Вестник, брой 75, от 6 април 1917 г.)

 

София. ул. Търговска, б.г.

Източник: НБКМ-БИА, С І 9602 (ф 1 1096)

Благодарности: д-р В. Станев

София. Женски пазар, б. г.

Източник: НБКМ-БИА, С 6139 (ф 11899)

Благодарности: д-р В. Станев

София, Циганския квартал, б.г.

Източник: НБКМ-БИА, С 4779 (ф 35 1052)

Благодарности: д-р В. Станев

Георги Димитров. Портрет от Б. Митов. Пощенска картичка

G. Dimitrov. B. Mitov [портрет на Георги Димитров от Борис Митов, пощенска картичка, лице/гръб, Фотоиздат, България].

Източник: Лична колекция

Закон за стопански грижи и обществена предвидливост, 1916 г.

 

Закон за стопански грижи и обществена предвидливост

 

(Министерство на вътрешните работи и народното здраве, указ № 180 от 26 август 1916 г.)

 

Глава I. Служба и състав.

 


Разпространи съдържание