Предложение от Централното статистическо управление на Министерския съвет до ЦК на БКП относно определяне националността при предстоящото преброяване на населението. София, 25 август 1956 г.

 

Предложение от Централното статистическо управление на Министерския съвет до ЦК на БКП относно определяне националността при предстоящото преброяване на населението[1]

София, 25 август 1956 г.

 

 

 

Писмо от Предприятие „Билкокооп“ до Министерство на земеделието с информация за курс за ръководители за обрязване на маковите главици и събирането на опиума, 7 май 1955 г.

 

ПРЕДПРИЯТИЕ „БИЛКОКООП“               до М-во на земеделието

„ИЗКУПУВАНЕ“                                          отдел „Технически култури“

 

Покана за публикация в брой на списание „Анамнеза”

 

Каним специалисти по история, етнология и археология, които се интересуват от темата „Поселищна история” да участват със свои статии и рецензии в нов брой на списанието, който ще излезе през 2019 г.

Съединяване на победоносните български и унгарски войски при Кладово, на 27 октомври 1915 г.

 

Забележка: Унгарска пощенска картичка, лице/гръб, изпратена на 15.8 (?) 1916 г.

Благодарности: Ж. Велев

Гочев, Г. Бюро „Д-р Делиус“. С., 1969

Сп. Медиавалия и сп. Анамнеза вече са в НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНТЕН СПИСЪК НА СЪВРЕМЕННИ БЪЛГАРСКИ НАУЧНИ ИЗДАНИЯ С НАУЧНО РЕЦЕНЗИРАНЕ

 

Сп. Медиавалия и сп. Анамнеза вече са в НАЦИОНАЛНИЯ РЕФЕРЕНТЕН СПИСЪК НА СЪВРЕМЕННИ БЪЛГАРСКИ НАУЧНИ ИЗДАНИЯ С НАУЧНО РЕЦЕНЗИРАНЕ, съответно под номер 1332, стр. 135 и номер 35, стр. 4. Вж. списъка тук.

ФОТО-АРХИВ ТОДОР СЛАВЧЕВ

 

Телевизионната кула в строеж, София, 1959 г.

Източник: София, бр. 4, 1959

Корица на брой от списание „София“, 1980 г.

Забележка: корица/ лице

Източник: София, бр. 3, 1980

Тодор Живков на среща с ръководителя на ЦК на СК на Социалистическа република Сърбия Марко Никезич

Забележка:

От дясно: Тодор Живков, Живко Живков, Димитър Попов и др. От ляво: Марко Никезич (най-близък план) и Дража Маркович (третия от сръбска страна, застанал срещу Димитър Попов от българска страна) и др.


Разпространи съдържание