Паметник на предателя [стихотворение срещу Тито], 1951 г.

Източник: автор на стихотворението е Васил Димитров (Янтай Кавалов). Документът е открит във личния фонд на Радой Ралин в ЦДА (Фонд 1501). Впоследствие е отчислен от този фонд и е прехвърлен към личния фонд на Васил Димитров в Държавния архив - Смолян (Фонд № 721 / ВАСИЛЕВ, ВАСИЛ ДИМИТРОВ (ЯНТАЙ КАВАЛОВ) (1904–1971)). Стихотворението е било изпратено от автора на Радой Ралин за мнение. Това се доказва от написаното от Васил Димитров на ръка в долния десен ъгъл на листа под машинописния текст: „Не е за печат, а само за оценка“.

Благодарности: М. Груев