Паметна записка от разговорите между българския дипломат Илия Стоянов с румънския му колега Йон Кондурат, 29 август 1974 г.