Покана за публикация в списание „Анамнеза“

 

Покана за публикация в списание „Анамнеза“

 

Каним специалисти по история, етнология и археология да участват със свои статии и рецензии в новите броеве на списание „Анамнеза", които ще излязат през 2020 г.

Първият брой за годината ще бъде посветен на тема „Стопанство и икономически живот". Един от основните фактори, които влияят на историческото развитие е икономическият. Затова проучването на стопанството и икономическия живот има голямо значение за разбирането на политически, културни, битови и други процеси в исторически план. Темата може да включва изследвания, посветени на производството, селското стопанство, занаятчийството, търговията и др. Подходящи са проучвания, свързани с конкретни исторически личности или фамилии, които се занимават с подобни дейности, също публикуването на исторически извори по темата и тяхното изследване. В тази връзка са и проучвания върху средствата за производство, занаятчийство, техники, продукти, градове, пазари и други подобни.

Краен срок за изпращане на предложения: 15 май 2020 г.

Вторият брой ще бъде посветен на тема „Бит и всекидневие“. Обичайно предизвикват любопитство въпросите, свързани със всекидневния начин на живот в миналото. Той се променя под влияние на различни фактори от политическата, икономическата и културната сфера. Същевременно начина на живот може да окаже влияние на демографския ръст или спад, благосъстоянието, възпитанието и културните ценности. Затова целта е в този брой да бъдат включени изследвания от областта на историята, етнологията и археологията, свързани с обичаите, празниците, предметите от бита, храненето, облеклото, чужди влияния, техники, самобитност и други подобни.

Краен срок за изпращане на предложения: 31 август 2020 г.

Третият брой ще включва статии от различни теми. Целта е да се даде възможност на всеки, който иска да публикува свое проучване, да има възможност да го направи без да бъде ограничен от конкретна тематика.

Краен срок за изпращане на предложения: 15 ноември 2020 г.

Повече относно оформянето на текстовете и цитираната литература може да прочетете в раздела на сайта на списание „Анамнеза” - „Изисквания за публикация”:                    (http://www.anamnesis.info/node/785).

Статиите може да изпратите на e-mail: silvia.arizanova@gmail.com