Покана за публикация в брой на списание „Анамнеза”

 

Каним специалисти по история, етнология и археология, които се интересуват от темата „Поселищна история” да участват със свои статии и рецензии в нов брой на списанието, който ще излезе през 2019 г.

Темата за поселищната история включва в себе си проучвания за селищната мрежа, селищата, техния облик и имена. В широк контекст може да обхване и политическия, стопанския и културен живот в конкретни населени места. Подходящи са краеведски изследвания и такива от областта на историческата география. Тъй като манастирите също са средоточие на живот, а и често са разположени в страни от селищата, проучванията за тях също могат да се причислят към поселищната история. Целта е да се обогатят познанията за населените места в миналото, тъй като това е огромна и недостатъчно добре проучена тема.

Повече относно оформянето на текстовете и цитираната литература може да прочетете в раздела на сайта на списание „Анамнеза” - „Изисквания за публикация” (http://www.anamnesis.info/node/785).

Статиите може да изпратите на e-mail: silvia.arizanova@gmail.com

Краен срок: 30 юни 2019 г.