Джамията Сюлеймание, Истанбул, Б.г.и. [60-те години на ХХ в.]

Забележка: Турска пощенска картичка с Джамията Сюлеймание, Истанбул, Б.г.и. [60-те години на ХХ в.]. Пощенската картичка е изпратена от Истанбул до Цюрих и на пощенския печат е отбелязана датата 18.3.67. Картичката е написана на немски език. Оригиналното заглавие на картичката е на турски и английски език - Süleymaniye Camiinin havadan görünüsü [Джамията Сюлеймание, гледана от въздуха] // The Mosque of Süleymaniye (Soliman the Magnificent).