Деца разглеждат играчки, произведени в София, 50-те години на ХХ в.

Източник: Фотоалбум, подарен на председателя на Софийския градски народен съвет от актива на Софийската местна промишленост, 1961 г.