Мария Тодорова. На шега и на сериозно за българско-македонските отношения. - Дневник, 09:39, 04 юни 2020 г.