М. Берберов. Новото в пет поморийски села. - Работническо дело, Год. ХХХI, бр. 294, 21 окт. 1957, с. 1

"Новото в пет поморийски села
Няма още две години, откакто турските села от Поморийска околия: Челебиево, Хедиетлар, Mрежично, Рудина и Ражден бяха обединени в едно, с един народен съвет, а колко много се преобразиха и селата, и животът на хората. Младият комунист Хасан Кьосе Алиев добре обхвана работата на народния съвет и с неуморната си работа допринесе щото за кратко време да се промени обликът на селата от района на съвета.
През стръмни урви, сипеи и долчини бе прекарана телефонна линия до седалището на народния съвет с. Челебиево. Построени бяха и 7 чешми и 8 кладенци, основно бяха ремонтирани училищата, направена бе хубава слънчева сграда, в която се помещава здравният дом.
На състоялият се неотдавна в.с Челебиево голям събор на турското население от Поморийско и Айтоско, посветен на 40-годишнината на Великия октомври, народната власт поднесе нов дар на челебиевци — нова сграда за народния съвет с голям театрален салон.
М. Берберов"
Източник:
Работническо дело, Год. ХХХI, бр. 294, 21 окт. 1957, с. 1