Джорджевич, Б. Българската прогресивна и демократична общественост в защита на военнопленници и интернирани сърби. - Studia Balcanica 6. Балкански проучвания XX век. София 1972, стр. 187-213