The Complaints of Macedonia: memoranda, petitions, resolutions, minutes, letters and documents, addressed to the League of Nations, 1919-1939. Geneva, 1979

The Complaints of Macedonia: memoranda, petitions, resolutions, minutes, letters and documents, addressed to the League of Nations, 1919-1939 // Жалбите на Македония: меморандуми, петиции, резолюции, бележки, писма и документи, отправени до Обществото на народите, 1919-1939. Geneva, 1979. - International Documentation on Macedonia, No, 2-3