Македония, карта-лого от заглавната страница на в-к Македонска Трибуна, 13 февруари 1964, год. 38, бр. 1919, с. 1