Концлагеристи на Голи оток, ФНРЮ, разпределение по общини (1949-1956)