Заповед с различни наказания за студенти от Софийския университет, нарушили вътрешния ред в студентските общежития, вероятно 1977 г.