Оплакване от Върховния комитет на бежанците от Западните Покрайнини до секретаря на Съвета на Обществото на народите от насилията в Западните Покрайнини, 5.V.1926

Фр.език, оригинал