ANAMNEZA, Year II, 2007, Issue 1, ISSN 1312-9295

ANAMNEZA, YEAR ІІ, ISSUE 1 / 2007

CONTENTS


ИСТОРИЯ НА МАЛЦИНСТВАТА


Българите в Бесарабия: Власт и идентичност

Таня Бонева

ЗА ГЕРОИТЕ И ПРЕДАТЕЛИТЕ (ДОБРИТЕ И ЛОШИТЕ В ИСТОРИЯТА)


Посегателствата срещу височайшата особа

Войн Божинов

ПОЛИТИКА И МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ


Идеята за Европа като трета световна сила, 1945-1948 г.

Борис Стоянов

В БЪРЛОГАТА НА МЛАДИЯ ИСТОРИК


Жената и нейната съвременна история – медийни профили

Петя Василева

ОТЗВУК ОТ НАУЧНИ ФОРУМИ


От “ linguistic turn ” към “ historic turn ”. V ІІ международни разговори по история “Историята и хуманитарните и социални науки. интердисциплинарни стратегии през xx век” ( La historia y las ciencias humanas y sociales : Estrategias interdisciplinares en el siglo xx )

Памплона (Ируня), 11-13 април 2002 Университет на Навара

Стефан Дечев

 

ИСТОРИЯ И РЕЛИГИЯ


Промененият Бог

Борислав Гаврилов

ЗА НАСТОЯЩЕТО ЧРЕЗ МИНАЛОТО


Привържениците на Симеон Сакскобургготски като политическа субгрупа след 1989 година /динамика на развитието и водещи политически ориентации/

Веселин Тепавичаров

ПОВРАТНИ МОМЕНТИ В ИСТОРИЯТА


Пътят към 23 F (част І)

Гергана Алексиева

ПОРТРЕТИ


Стилиян Чилингиров - изследовател на сръбско-българските отношения

Марко Цветков

 

ПОЛИТИЧЕСКИ РИТУАЛИ


„Рачунаjте на нас”: Титовата щафета или Щафетата на младостта

Димитър Григоров