ANAMNEZA, Year VII, 2012, Issue 1-2, ISSN 1312-9295

 

ANAMNEZA, YEAR VII, ISSUE 1-2 / 2012

CONTENTSПРАВОСЛАВНИТЕ БАЛКАНИ: НЕОБХОДИМИЯТ "ПОЛИШИНЕЛ" НА ИЗТОКА И ЗАПАДА
(ОТ ТРАКТАТИТЕ НА КРЪСТОНОСНАТА ПРОПАГАНДА ДО ФАЛМЕРАЙЕР И ЛЕОНТИЕВ)

Александър Николов

 


THE IMPACT OF THE ATAKA AND THE MRF POLITICAL CAMPAIGN ON THE SOCIETY:
(THE CASE OF KARDJALI IN 2009:
POLITICAL PARTIES AND ETHNIC COMMUNITIES IN BULGARIA)
Gianfranco Brusaporci

 


КН. НИКОЛАЙ ТРУБЕЦКОЙ. "ПРЕДГОВОР" КЪМ КНИГАТА НА Х. УЕЛС "РУСИЯ В МЪГЛАТА" – КОМЕНТАР НА ФИЛОЛОГА И НА ИСТОРИКА

Галина Петкова, Дарина Григорова

 


ЦИФРОВАТА ПАМЕТ

Юри Тодоров

 


БРАЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В СРЕДЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭЛИТЫ ЭПИРСКОГО ЦАРСТВА В 1204-1261 ГГ.

С.А. Денисов