ANAMNEZA, Year IV, 2009, Issue 2, ISSN 1312-9295

 

ANAMNEZA, YEAR ІV, ISSUE 2 / 2009

CONTENTS


ФОТОАНАМНЕЗА


Виж!

Виж!

фотограф: Дея Кръстева, Андрей Лунин


АРХЕОЛОГИЯ


КЪМ ТЕМАТА ЗА „ТРАКИЙСКОТО ИЗКУСТВО“

Костадин Рабаджиев


СОЦИАЛНА ИСТОРИЯ


ХРАНАТА НА СРЕДНОВЕКОВНИТЕ БЪЛГАРСКИ МОНАСИ (ПО ДАННИ НА АГИОГРАФСКАТА КНИЖНИНА ОТ ХІІІ-ХV ВЕК)

Силвия В. Аризанова


В БЪРЛОГАТА НА МЛАДИЯ ИСТОРИК


НЕДОРАЗУМЕНИЯТА В ПРЕДСТАВАТА ЗА “ДРУГИТЕ” В ЛИВОНИЯ ПРЕЗ СРЕДНИТЕ ВЕКОВЕ

Александър Заралиев

СВЕДЕНИЯ ЗА ХОСПИТАЛИЕРСКИ РОДОС ПРЕЗ 1403 Г. В „ИТИНЕРАРИУМА” НА РУИ ГОНЗАЛЕС ДЕ КЛАВИХО

Владислав Иванов

БОГОТЪРСАЧИТЕ Ф. ДОСТОЕВСКИ И Н. БЕРДЯЕВ

Светослав Маноилов

 


ПОЛИТИКА И МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ


НАРОДНАТА ПАРТИЯ И НЕЗАВИСИМОСТТА НА БЪЛГАРИЯ...

Яна Тодорова


ИСТОРИЯ НА МАЛЦИНСТВАТА


БЪЛГАРИТЕ В АЛБАНИЯ ДО 1939 Г.

Йордан Колев


СЦЕНИ, ОТХВЪРЛЕНИ ПРИ „МОНТАЖА НА ОФИЦИАЛНАТА ВЕРСИЯ”

"НЕЖНОСТИ МНОГО НЕПОНЯТНИ …" НАЦИОНАЛНА ИДЕНТИЧНОСТ И (ХОМО)СЕКСУАЛНОСТ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 80-ТЕ И 90-ТЕ ГОДИНИ НА XIX ВЕК

Стефан Дечев