AНАМНЕЗА, Год. IV, 2009, кн. 2

 

СПИСАНИЕ "АНАМНЕЗА" ГОДИНА ІV, БРОЙ 2 / 2009

СЪДЪРЖАНИЕ


ФОТОАНАМНЕЗА


Виж!

Виж!

фотограф: Дея Кръстева, Андрей Лунин


АРХЕОЛОГИЯ КЪМ ТЕМАТА ЗА „ТРАКИЙСКОТО ИЗКУСТВО“

Костадин Рабаджиев


СОЦИАЛНА ИСТОРИЯ ХРАНАТА НА СРЕДНОВЕКОВНИТЕ БЪЛГАРСКИ МОНАСИ (ПО ДАННИ НА АГИОГРАФСКАТА КНИЖНИНА ОТ ХІІІ-ХV ВЕК)

Силвия В. Аризанова


В БЪРЛОГАТА НА МЛАДИЯ ИСТОРИК


 НЕДОРАЗУМЕНИЯТА В ПРЕДСТАВАТА ЗА “ДРУГИТЕ” В ЛИВОНИЯ ПРЕЗ СРЕДНИТЕ ВЕКОВЕ

Александър Заралиев СВЕДЕНИЯ ЗА ХОСПИТАЛИЕРСКИ РОДОС ПРЕЗ 1403 Г. В „ИТИНЕРАРИУМА” НА РУИ ГОНЗАЛЕС ДЕ КЛАВИХО

Владислав Иванов БОГОТЪРСАЧИТЕ Ф. ДОСТОЕВСКИ И Н. БЕРДЯЕВ

Светослав Маноилов


ПОЛИТИКА И МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ НАРОДНАТА ПАРТИЯ И НЕЗАВИСИМОСТТА НА БЪЛГАРИЯ

Яна Тодорова


ИСТОРИЯ НА МАЛЦИНСТВАТА БЪЛГАРИТЕ В АЛБАНИЯ ДО 1939 Г.

Йордан Колев


СЦЕНИ, ОТХВЪРЛЕНИ ПРИ „МОНТАЖА НА ОФИЦИАЛНАТА ВЕРСИЯ”


 "НЕЖНОСТИ МНОГО НЕПОНЯТНИ …" НАЦИОНАЛНА ИДЕНТИЧНОСТ И (ХОМО)СЕКСУАЛНОСТ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 80-ТЕ И 90-ТЕ ГОДИНИ НА XIX ВЕК

Стефан Дечев