АНАМНЕЗА, Год. IV, 2009, кн. 1

 

СПИСАНИЕ "АНАМНЕЗА" ГОДИНА ІV, БРОЙ 1 / 2009

СЪДЪРЖАНИЕ


ФОТОАНАМНЕЗА


Âèæ!     

фотограф: Алексей Кальонски


МИКРОИСТОРИЯ


 ВЪЗРОЖДЕНСКА МИКРОИСТОРИЯ: МАНАСТИРЪТ „СВ. СВ. КИРИК И ЮЛИТА” В НИШАВСКАТА ЕПАРХИЯ ПРЕЗ ХVІІІ-ХІХ В.

Надя Манолова


ЗА ГЕРОИТЕ И ПРЕДАТЕЛИТЕ (ДОБРИТЕ И ЛОШИТЕ В ИСТОРИЯТА) ХАН КРУМ ВЪВ ВИЗАНТИЙСКАТА ТРАДИЦИЯ: СТРАШНИ СЛУХОВЕ, ДЕЗИНФОРМАЦИЯ И ПОЛИТИЧЕСКА ПРОПАГАНДА

Ангел Николов


ИСТОРИЯ И РЕЛИГИЯ „РОДОПСКИЯТ ЙЕРУСАЛИМ” VS. „РОДОПСКАТА МЕКА“: СВЕТИ МЕСТА, ГРАНИЦИ И НАЦИОНАЛНА ПОЛИТИКА, XIX-XXI ВЕК

Галя Вълчинова


СЦЕНИ ОТХВЪРЛЕНИ ПРИ "МОНТАЖА НА ОФИЦИАЛНАТА ВЕРСИЯ..." ПРОЕКТЪТ И СКАНДАЛЪТ „БАТАК“ (разказ на един очевидец)

Александър Везенков


В БЪРЛОГАТА НА МЛАДИЯ ИСТОРИК ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА СРЕД ЦИГАНИТЕ ЧЕРГАРИ В БЪЛГАРИЯ И ОПИТИТЕ НА ВЛАСТТА ДА СЕ СПРАВИ С ТЯХ (1947-1967)

Пламена Стоянова


 

ПРОЧЕТИ ТОВА (НЕ ЧЕТИ ОНОВА)...ИЛИ ПРОСТО РЕЦЕНЗИИ


 „1968. ПРАЖКА ПРОЛЕТ, СОФИЙСКО ЛЯТО”. Сценарист и режисьор Найо Тицин

Мартин Иванов