ANAMNEZA, Year V, 2010, Issue 1, ISSN 1312-9295

 

ANAMNEZA, YEAR V, ISSUE 1 / 2010

CONTENTSЗА ГЕРОИТЕ И ПРЕДАТЕЛИТЕ


МАРГИНАЛИЗАЦИЯТА НА "БИВШИТЕ" – ЮГОСЛАВСКИЯТ СЛУЧАЙ

Христо Мишков

НЕЖЕЛАНИЯТ СТАМБОЛОВ:
СТАМБОЛОВ И СТАМБОЛОВИЗМА В БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИОГРАФИЯ ОТ СРЕДАТА НА 50-ТЕ ДО КРАЯ НА 80-ТЕ ГОДИНИ НА XX ВЕК


Стефан Дечев


ИСТОРИЯ НА СРЕДНИТЕ ВЕКОВЕ


БОЛГАРСКИЕ, АВАРСКИЕ И ХАЗАРСКИЕ АРИСТОКРАТИЧЕСКИЕ ИМЕНА В ЭПОХУ РАННЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ
(К ВОПРОСУ О СКИФСКО-САРМАТСКОМ И АЛТАЙСКОМ НАСЛЕДСТВЕ
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ)

Цветелин Степанов


В БЪРЛОГАТА НА МЛАДИЯ ИСТОРИК


КРИЗАТА В АЛБАНСКОТО ОБЩЕСТВО СЛЕД 1990
И ВЕНДЕТАТА

Люба Софрониева

 


ПОЛИТИКА


БЪЛГАРСКАТА ПАРТИЙНА СИСТЕМА ДО ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА - ЕВРОПЕЙСКИ БЕЛЕЗИ И МЕСТНИ ОСОБЕНОСТИ

Светослав Живков

ПРОПАГАНДАТА ПРЕЗ ПЪРВАТА ПОЛОВИНА НА XX В. ТЕОРИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ

Кирил Чуканов


ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ


WHAT IS IN BALKAN HISTORY? SPACES AND SCALES IN THE TRADITION OF SOUTHEAST-EUROPEAN STUDIES

Diana Mishkova


СЦЕНИ, ОТХВЪРЛЕНИ ПРИ „МОНТАЖА НА ОФИЦИАЛНАТА ВЕРСИЯ”

ПРОФ. ЕРВИН ГРИМ ЗА РУСОФИЛСТВОТО И РУСОФОБСТВОТО В БЪЛГАРИЯ - КОМЕНТАР НА ФИЛОЛОГА И ИСТОРИКА

Галина Петкова, Дарина Григорова

ИНДУСТРИАЛНОТО НАСЛЕДСТВО:
ПЕРНИК КАТО ЧАСТ ОТ СЪВРЕМЕННОТО КУЛТУРНО ПРОСТРАНСТВО


Галина Бурлакова

 


ЕТНОЛОГИЯ

КУКЕРИ И СУРВАКАРИ - ТРАДИЦИЯ И МОДЕРНОСТ

Таня Бонева


ИКОНОМИКА

СЪВЕТСКИЯТ ЧЕРВОНЕЦ (1922-24) И МОНЕТАРНАТА СТАБИЛИЗАЦИЯ В ГЪРЦИЯ (1944) И ЮГОСЛАВИЯ (1994)

Майкъл Паларе


РЕЦЕНЗИИ

ЗА ЕДИН ДОМОРАСЪЛ ПОСЛЕДОВАТЕЛ
НА СТОЯН НОВАКОВИЧ И ЙОВАН ЦВИИЧ


Георги Даскалов

ТАТЯНА СЛАВОВА, ВЛАДЕТЕЛ И АДМИНИСТРАЦИЯ В РАННОСРЕДНОВЕКОВНА БЪЛГАРИЯ. ФИЛОЛОГИЧЕСКИ АСПЕКТИ.


Цветелин Степанов


НА ЗАЗОРЯВАНЕ

КРАЯТ НА ОСМАНСКАТА ИМПЕРИЯ, ЧАУШЕСКУ, ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯТА И СЪДБАТА НА ЕДИН МАРГИНАЛЕН ОСТРОВ


Димитър Григоров