ANAMNEZA, Year VI, 2011, Issue 1-2, ISSN 1312-9295

 

ANAMNEZA, YEAR VI, ISSUE 1-2 / 2011

CONTENTSПЕДАНТИЧНОСТ ИЛИ МАНИПУЛАЦИЯ? ПО ПОВОД "РЕЦЕНЗИЯТА" НА ГЕОРГИ ДАСКАЛОВ

Чавдар Маринов

НЯКОИ БЕЛЕЖКИ ВЪРХУ ДИАБОЛИЗАЦИЯТА НА МЕХМЕД ІІ ФАТИХ В "ТУРКО-ВИЗАНТИЙСКАТА ИСТОРИЯ" НА ДУКА ОТ ФОКЕЯ

Теодор Димитров

ПАНСЛАВИЗМЪТ, ПЪРВАТА РУСКА ЕТНОГРАФСКА ИЗЛОЖБА И МЯСТОТО НА БЪЛГАРИТЕ В НЕЯ

Мира Маркова

ЛОКАЛНАТА ИСТОРИЯ И ОПИСАНИЕТО НА МИНАЛОТО

Таня Бонева

КОНСТИТУЦИОННИ ВЪЗГЛЕДИ НА РУСКАТА ЕМИГРАЦИЯ
ОТ 20-ТЕ ГОДИНИ НА XX ВЕК

Ася Атанасова

ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯТА В СОФИЯ И БЕЛГРАД. НАЧАЛОТО

Зорница Велинова-Тренчева

ЕФЕКТИВНОСТТА НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ИНСТИТУЦИИ В ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА ПО ПРИМЕРА НА ЮГОСЛАВИЯ И БЪЛГАРИЯ(1918-1941)

Сия Никифорова

РОЛЯТА НА ЕВРЕИТЕ В СТОПАНСКИЯ ЖИВОТ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ ПРЕЗ ПЪРВАТА ПОЛОВИНА НА XIX в.: СЛУЧАЯТ С ФАМИЛИЯТА АРИЕ

Ивайло Найденов

КОНСУМАТИВНА КУЛТУРА И СТОКОВИ ПРОЕКЦИИ НА ЗАПАДА В СОЦИАЛИСТИЧЕСКА БЪЛГАРИЯ

Антон Ангелов

ЮГОСЛАВСКОТО РАЗУЗНАВАНЕ В ПИРИНСКИЯ КРАЙ (1948-1963 Г.) – МИТ И (ИЛИ) РЕАЛНОСТ

Мариан Гяурски

СТАЛИН: АНАТОМИЯТА НА СИМВОЛА.
ИСТОРИЯТА В ПРОСТРАНСТВОТО НА МАСОВАТА КУЛТУРА
(ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕДИН СЛУЧАЙ)

Мирослав Йованович

EДНА НАЦИЯ ЛИ СМЕ?

Мюмюн Исов

КАК СТРОИТЕЛИТЕ НА БЪЛГАРИЯ НАЛИВАХА ОСНОВИТЕ?

Христо Беров