АНАМНЕЗА, Год. VI, 2011, кн. 1-2

 

АНАМНЕЗА, Година VI, брой 1-2 / 2011

СЪДЪРЖАНИЕ


 ПЕДАНТИЧНОСТ ИЛИ МАНИПУЛАЦИЯ? ПО ПОВОД "РЕЦЕНЗИЯТА" НА ГЕОРГИ ДАСКАЛОВ

Чавдар Маринов НЯКОИ БЕЛЕЖКИ ВЪРХУ ДИАБОЛИЗАЦИЯТА НА МЕХМЕД ІІ ФАТИХ В "ТУРКО-ВИЗАНТИЙСКАТА ИСТОРИЯ" НА ДУКА ОТ ФОКЕЯ

Теодор Димитров ПАНСЛАВИЗМЪТ, ПЪРВАТА РУСКА ЕТНОГРАФСКА ИЗЛОЖБА И МЯСТОТО НА БЪЛГАРИТЕ В НЕЯ

Мира Маркова ЛОКАЛНАТА ИСТОРИЯ И ОПИСАНИЕТО НА МИНАЛОТО

Таня Бонева КОНСТИТУЦИОННИ ВЪЗГЛЕДИ НА РУСКАТА ЕМИГРАЦИЯ ОТ 20-ТЕ ГОДИНИ НА XX ВЕК

Ася Атанасова ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯТА В СОФИЯ И БЕЛГРАД. НАЧАЛОТО

Зорница Велинова-Тренчева ЕФЕКТИВНОСТТА НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ИНСТИТУЦИИ В ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА ПО ПРИМЕРА НА ЮГОСЛАВИЯ И БЪЛГАРИЯ(1918-1941)

Сия Никифорова РОЛЯТА НА ЕВРЕИТЕ В СТОПАНСКИЯ ЖИВОТ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ ПРЕЗ ПЪРВАТА ПОЛОВИНА НА XIX в.: СЛУЧАЯТ С ФАМИЛИЯТА АРИЕ

Ивайло Найденов КОНСУМАТИВНА КУЛТУРА И СТОКОВИ ПРОЕКЦИИ НА ЗАПАДА В СОЦИАЛИСТИЧЕСКА БЪЛГАРИЯ

Антон Ангелов ЮГОСЛАВСКОТО РАЗУЗНАВАНЕ В ПИРИНСКИЯ КРАЙ (1948-1963 Г.) – МИТ И (ИЛИ) РЕАЛНОСТ

Мариан Гяурски СТАЛИН: АНАТОМИЯТА НА СИМВОЛА. ИСТОРИЯТА В ПРОСТРАНСТВОТО НА МАСОВАТА КУЛТУРА (ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕДИН СЛУЧАЙ)

Мирослав Йованович EДНА НАЦИЯ ЛИ СМЕ?

Мюмюн Исов КАК СТРОИТЕЛИТЕ НА БЪЛГАРИЯ НАЛИВАХА ОСНОВИТЕ?

Христо Беров