Отчетната среща на Софийския градски народен съвет завърши, 1963 г.