Каварна, Сребърният бряг, междувоенен период, Румъния