Делегати от III-ий конгрес на свободните синдикати в България. Пловдив, 15 август 1906 год.