Шифрована телеграма от министър-председателя В. Радославов до пълномощния министър в Турция А. Тошев с указания да увери великия везир, че в България е гарантирана свободата на вероизповедание на всички граждани, 1914 г.

ШИФРОВАНА ТЕЛЕГРАМА № 23 ОТ МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ В. РАДОСЛАВОВ ДО ПЪЛНОМОЩНИЯ МИНИСТЪР В ТУРЦИЯ А. ТОШЕВ С УКАЗАНИЯ ДА УВЕРИ ВЕЛИКИЯ ВЕЗИР, ЧЕ В БЪЛГАРИЯ Е ГАРАНТИРАНА СВОБОДАТА НА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЕ НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ

 

 

София, 4 януари 1914 г.

 

            По въпроса за помаците българското правителство направи всичко, което дългът и достойнството му диктуват. Правителството даде ясна и категорична заповед да се гарантира пълна свобода на вероизповедание на всички граждани включително помаците, които са напълно свободни.

            Уверете Великия везир, че българското правителство вярно на задълженията от Цариградския договор действува за пълната свобода на вярата на помаците гарантирана им от Конституцията.

 

Радославов

Източник: История на българите 1878-1944 в документи. Съст. В. Георгиев, С. Трифонов. Том 2. София: Просвета, 1996, 280.