ЦСКА, републикански шампион по волейбол за 1988-1989 г.

Източник: Старт, бр. 933, 18 април 1989, с. 16.