Маршал Тито в Риека, 50-те години на ХХ в.

Източник: RIJEKA. Jugoslavija. Фотоалбум, подарен на председателя на Софийския градски народен съвет от Народния отбор на град Риека, 1.10. 1957 г., [сн. 1].